Behandelpakketten

De therapeuten van Ergo Dichtbij hebben meer dan twintig jaar ervaring. Door deze ruime expertise hebben zij overzichtelijke behandelpakketten kunnen samenstellen. Deze maken de verwachtingen inzichtelijk en de behandeling efficiënt.

Omdat niet iedereen dezelfde vragen heeft en ieder persoon anders is, is het ook mogelijk om combinaties van pakketten te kiezen. Uiteindelijk staat de vraag van de cliënt centraal.


 • Veilig zelfstandig thuis wonen

  Samen met de cliënt inventariseren we de risico’s van het bewegen in huis.

  Wij leveren bijvoorbeeld:

  – Valanalyse met adviezen valpreventie

  – Beoordeling en advies over gebruik van persoonsalarmering en bewegingssensors

  – Advies over het veilig verplaatsen in huis

  – Advies en hulp bij aanvragen van hulpmiddelen zoals een traplift


 • Thuis met cognitieve problemen

  Samen met de cliënt kijken we naar de invloed van cognitie (bv. aandacht, geheugen, ziekte-inzicht) op activiteiten van het dagelijks leven.

  Wij leveren bijvoorbeeld:

  – advies mbt veiligheid bij dagelijkse activiteiten

  – ondersteuning voor huisartsen betreffende screening cognitie

  – advies over mate van begeleiding en toezicht

  – in kaart brengen van de mate van leerbaarheid

  – behandeling die gericht is op behoud van zelfstandigheid dmv strategietraining, o.a. met behulp van pictogrammen


 • Zelfredzaam zijn

  Samen met de de cliënt bekijken we hoe dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uitgevoerd kunnen (blijven) worden.

  Wij leveren bijvoorbeeld:

  – Advies voor zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten zoals wassen, aankleden, huishouden

  – Advies en hulp bij aanvragen van hulpmiddelen zoals een sokaantrekker

  – Training voor behoud van zelfstandigheid


 • Actief en mobiel blijven

  Participeren in de samenleving en de directe omgeving kan voor praktische problemen zorgen. Samen met de cliënt kijken we naar de wensen omtrent mobiliteit en contact.

  Wij leveren bijvoorbeeld:

  – analyse over wenselijkheid rolstoel, zo nodig hulp bij de aanvraag ervan

  – advies over hoe op bezoek te gaan bij vrienden of familie

  – advies over het doen van boodschappen

  – leren gebruik te maken van communicatieve middelen zoals de computer, telefoon of schrijven

  – scootmobiel-training


 • Ondersteunen van mantelzorg

  Samen met de mantelzorger kijken we naar de problemen in het dagelijks leven waar de persoon in kwestie tegenaan loopt.

  Wij leveren bijvoorbeeld:

  – advies over het ondersteunen van naasten bij hun dagelijkse activiteiten

  – advies over een dagindeling die voor iedereen werkbaar en prettig is

  – advies en hulp bij aanvragen van hulpmiddelen, domotica of woningaanpassingen

  – voorlichting over ziektebeelden (bijvoorbeeld dementie) en de invloed hiervan op het dagelijks leven