Cliënten

Wanneer begin ik met ergotherapie?

Denkt u eraan een ergotherapeut in te schakelen? Dan heeft u wellicht een fysieke klacht, zoals artrose. Ergotherapie hoeft niet alleen gericht te zijn op het verlichten van fysieke klachten, maar kan ook helpen bij psychische of cognitieve problemen. Bij Ergo Dichtbij kijken we altijd naar het grotere plaatje. Het kan goed zijn dat u door uw fysieke klachten niet meer goed in staat bent sociale contacten te onderhouden of uw favoriete hobby’s uit te oefenen.

Ergotherapie kan helpen om meer controle over uw leven te krijgen. Samen gaan we op zoek naar wat de beste mogelijkheden voor u zijn. Ergotherapie kan ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen en weer deelnemen aan de maatschappij.

Ergotherapie maakt meedoen & langer zelfstandig wonen mogelijk

Ergotherapie zorgt voor eigen regie

Onze werkwijze

We begeleiden, behandelen en adviseren senioren in Amsterdam en (de omgeving van) Castricum. Als u bij ons binnenkomt als cliënt, kijken we samen met u naar wat er nodig is om uw dagelijkse of geliefde activiteiten zo lang en zelfstandig mogelijk uit te voeren.

We beginnen met een intakegesprek bij u thuis. Naar aanleiding van de intake maken we een inventarisatie van uw hulpvraag. We maken een rapport op met onze bevindingen, dragen oplossingen aan en doen aanbevelingen. Daarnaast kunnen we u helpen bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Werkwijze

• intake

• inventarisatie van hulpvraag en rapportage

• oplossingen en aanbevelingen

• aanvragen hulpmiddelen en contact met zorgverleners

Contact met zorgverleners

Ergo Dichtbij heeft contact met artsen, behandelaren, verpleegkundigen en leveranciers van hulpmiddelen. We kennen de weg en weten bij wie we moeten zijn voor specialistische vragen. Ook kunnen we u helpen met het vaak gevreesde papierwerk.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 2012 is een verwijzing van een arts niet meer nodig om in aanmerking te komen voor ergotherapie. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Ergo Dichtbij. U kunt ook nog steeds door de huisarts verwezen worden.

Let op: bent u verzekerd bij CZ of een verzekering die valt onder de koepel van CZ, dan heeft u wel een verwijsbrief nodig.