Cliënten

Wanneer begin ik met ergotherapie?

Denkt u eraan een ergotherapeut in te schakelen? Dan heeft u wellicht een fysieke klacht, zoals artrose. Ergotherapie hoeft niet alleen gericht te zijn op het verlichten van fysieke klachten, maar kan ook helpen bij psychische of cognitieve problemen. Bij Ergo Dichtbij kijken we altijd naar het grotere plaatje. Het kan goed zijn dat u door uw fysieke klachten niet meer goed in staat bent sociale contacten te onderhouden of uw favoriete hobby’s uit te oefenen.

Ergotherapie kan helpen om meer controle over uw leven te krijgen. Samen gaan we op zoek naar wat de beste mogelijkheden voor u zijn. Ergotherapie kan ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen en weer deelnemen aan de maatschappij.

Ergotherapie maakt meedoen & langer zelfstandig wonen mogelijk

Ergotherapie zorgt voor eigen regie

Onze werkwijze

We begeleiden, behandelen en adviseren volwassenen en senioren in Amsterdam en (de omgeving van) Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard.

We beginnen met een intakegesprek bij u thuis of in de praktijk. U kunt uitleggen wat uw klachten zijn en wat u zelf zou willen veranderen. Om een goed beeld te krijgen, kijkt de ergotherapeut hoe u bepaalde activiteiten uitvoert en waar de problemen precies zitten. Vervolgens stelt u samen een plan op waarin staat aan welke doelen u wilt werken.

Tijdens de behandeling traint de ergotherapeut met u om (nieuwe) vaardigheden te leren. Of geeft advies aan u of uw mantelzorger. Soms is dat niet genoeg. Bijvoorbeeld als uw huis niet geschikt is voor uw situatie.
Of als bepaalde activiteiten zelfstandig gewoon niet meer gaan. We helpen u dan bij de aanvraag voor een woningaanpassing of hulpmiddelen. Verder helpen we u om te leren omgaan met de hulpmiddelen, zoals een traplift of een scootmobiel. Kleinere hulpmiddelen kunt u gratis uitproberen.

Werkwijze

• intake

• inventarisatie van hulpvraag en rapportage

• oplossingen en aanbevelingen

• aanvragen hulpmiddelen en contact met zorgverleners

Contact met zorgverleners

Ergo Dichtbij heeft contact met artsen, behandelaren, verpleegkundigen en leveranciers van hulpmiddelen. We kennen de weg en weten bij wie we moeten zijn voor specialistische vragen. Ook kunnen we u helpen met het vaak gevreesde papierwerk.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 2012 is een verwijzing van een arts niet meer nodig om in aanmerking te komen voor ergotherapie. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Ergo Dichtbij. U kunt ook nog steeds door de huisarts verwezen worden.

Let op: bent u verzekerd bij CZ of een verzekering die valt onder de koepel van CZ, dan heeft u wel een verwijsbrief nodig.