Verwijzing&Vergoeding

Sinds januari 2012 geldt de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Dit betekent dat er geen verwijzing van een arts nodig is om in aanmerking te komen voor ergotherapie. Er kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de ergotherapeuten van Ergo Dichtbij. Via de huisarts kan ook een verwijsbrief voor ergotherapie gehaald worden.
(Let op: uitzondering hierop zijn de verzekeraars onder de koepel van CZ. Deze verzekeraar vraagt een verwijsbrief van de huisarts)

Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Dit gaat altijd eerst van het eigen risico af. Ook advies aan de (mantel)zorger door Ergo Dichtbij wordt door de verzekeraar vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben aanvullende vergoedingsmogelijkheden.
Wanneer de behandeling niet meer wordt vergoed door de zorgverzekeraar, worden de tarieven volgens de NZa gehanteerd.