Persbericht Wereldergotherapiedag 2016

wotd2016_logo_english

PERSBERICHT

Amsterdam en Castricum en omgeving, 27 oktober 2016

____________________________________________________

Wereld Ergotherapie dag 27 oktober 2016

Valpartijen in huis voorkomen?

Ergotherapie biedt houvast!

Door de vergrijzing komen er elk jaar meer 55-plussers na een valongeval op de Spoedeisende Hulp terecht. Huisartsen en specialisten worden in hun praktijk regelmatig geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen tadalafil surdosage van een ernstige val. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor valpreventie én voor de belangrijke rol die ergotherapie hierbij speelt.

Cijfers tonen aan dat bij het ouder worden de kans op een valincident toeneemt. Struikelen komt het vaakst voor, bijvoorbeeld over een steen, tegel of drempel. Uitglijden komt ook vaak voor, net als vallen van de trap, uit bed of van een stoel of bank. Meer dan de helft van de letsels na zo’n ongeval is een breuk, vaak een pols- of heupfractuur.

De gevolgen

Niet alleen de fysieke, ook de sociale gevolgen van een val kunnen groot zijn. Mensen verliezen tijdelijk of zelfs voorgoed hun zelfredzaamheid en mobiliteit. Daarnaast kan een val blijvende onzekerheid veroorzaken. Hierdoor neemt de kans op herhaling toe. Een ander mogelijk gevolg van een ernstige val is de extra belasting voor de mantelzorger.

De aanpak

Dat het voorkomen van valpartijen erg belangrijk is, staat buiten kijf. Maar hoe pak je dat het beste aan? De ergotherapeutbesteedt bij valpreventie onder andere aandacht aan de mobiliteit, valangst en de veilige woonomgeving. Zij doet dit structureel volgens de recent verschenen herziene evidence-based Ergotherapierichtlijn Valpreventie.

De begeleiding

Ergotherapeutische Valpreventie is bedoeld voor thuiswonende ouderen die die al een keer gevallen zijn of bezorgd zijn om te vallen. Zij krijgen advies en instructie ter voorkoming van een nieuwe valpartij of om de gevolgen van een val te verminderen. Doel is de veiligheid en zelfstandigheid te verbeteren.

Verkleinen risico’s

De ergotherapeut analyseert tijdens een huisbezoek samen met de cliënt (indien wenselijk ook met partner of mantelzorger) welke risicofactoren een rol spelen en adviseert hoe men het risico op vallen kan verminderen. Het kan gaan om:

  • Het vergroten van vaardigheden van de cliënt (b.v. op een veilige manier koffie naar de huiskamer brengen, veilig opstaan van een stoel)
  • Het aanleren van andere gewoontes (b.v. zittend douchen)
  • Het veranderen van de fysieke omgeving (b.v. weghalen van losliggende kleedjes of verbeteren van de verlichting)

 

Als dit nodig is, werkt de ergotherapeut samen met de arts (bijvoorbeeld vanwege medicatiegebruik) of de fysiotherapeut.

Steun omgeving

De ergotherapeut zal, waar mogelijk, de partner of andere mantelzorgers van de cliënt betrekken bij de begeleiding en advisering. Positieve feedback en steun uit de omgeving spelen een belangrijke rol om (gedrags)verandering te bevorderen en vast te houden.

Hulpmiddelen

Soms blijkt dat het trainen van vaardigheden onvoldoende invloed heeft op het valgedrag. De ergotherapeut zoekt dan naar compensatie in de vorm van hulpmiddelen (trippelstoel, aangepaste stoel, rollator), voorzieningen (alarmsysteem) of het inschakelen van hulp (thuiszorg). De ergotherapeut kan ook helpen bij het aanvragen hiervan en weet hoe het vergoedingensysteem in elkaar zit.

Verwijzing en vergoedingen

Wanneer valpreventie aan huis gewenst is, gebeurt dit op verwijzing van een huisarts of specialist of u kunt rechtstreeks contact opnemen met een ergotherapeut bij u in de buurt. De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer.

Wilt u meer weten over valpreventie en advies krijgen voor úw situatie? Neem dan contact op met Martine Peek of Floor Jansen van Ergo Dichtbij.

Ook voor andere vragen over uw dagelijkse activiteiten, kunt u bij de ergotherapeut terecht.

 

Ergo Dichtbij

E-mail:                Info@ergodichtbij.nl

Website:             www.ergodichtbij.nl

Adres Castricum e.o.: Overtoom 15, Dorpshuis de Kern

Telefoon: 06-14473565

Adres Amsterdam: Laagte Kadijk 41, Praktijk ‘De Kadijk’

Telefoon: 06-11443019