Ergotherapie bij hersenletsel

Mensen met niet aangeboren hersenletsel ervaren vaak dat de meest vanzelfsprekende handelingen niet meer vanzelf gaan. Iemand kan kan maar één prikkel tegelijk verwerken en het liefst in een rustige omgeving. Onze ergotherapeuten zijn geschoold om te ondersteunen met als doel het behouden of opnieuw verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en tevredenheid bij de dagelijkse handelingen. Hieronder de animatie Ergotherapie bij Hersenletsel.