Tara heeft de scholing burn-out en stressklachten afgerond!!!

Behandeling van burn-out en stressklachten vanuit de ergotherapie.

De inhoud

De behandeling is gericht op het verbeteren van de balans tussen werk en privé en wordt er gekeken hoe energie beter verdeeld kan worden. Naast psycho-educatie en principes uit de cognitieve revalidatie therapie, wordt gebruik gemaakt van handige werkbladen. De cliënt krijgt inzicht in het ontstaan van de klachten, mogelijke valkuilen en leert hoe hiermee om te gaan.

De behandeling

De behandeling biedt praktische handvatten en wordt volledig afgestemd op het dagelijks leven van de cliënt, waardoor iemand gelijk aan de slag kan. Aan het einde van de behandeling is de patiënt in staat om vroegtijdige signalen van onbalans en overbelasting te herkennen en worden voldoende praktische tips gegeven om toekomstige klachten bij te sturen of te voorkomen.

Duur

De behandeling valt onder de de ergotherapie dat opgenomen is in de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. Gemiddeld genomen duurt een traject drie maanden, waarbij in de eerste fase frequenter contact plaatsvindt, dan in de laatste fase. Ook wordt er op de lange termijn nog een evaluatiemoment gepland. Als ergotherapeut wordt op het handelingsprobleem energiemanagement behandeld en is er geen diagnose nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Het traject kan gestart worden op verwijzing of via de directe toegankelijkheid (DTE).

Voor verdere informatie en vragen kunt u altijd contact opnemen.