Algemene voorwaarden

Afspraak afzeggen

Mocht het zo zijn dat u niet in de gelegenheid bent de gemaakte afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraaktijdig telefonischof via de mail, minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of nieuwe afspraak te maken.

Bij niet tijdige annulering zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering.

Vergoeding

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket van uw verzekering 10 uur vergoed. Gemaakte kosten gaan eerst van uw eigen risico af. Bij verschillende zorgverzekeraars is het mogelijk om een aanvullend pakket te nemen.

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden/activiteiten Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. In onze Privacyverklaring wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.

Heeft u een klacht? Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben of ontevreden zijn, bespreek dit dan met de ergotherapeut zodat er gezamenlijk gezocht kan worden naar een oplossing. Komt u er samen met de ergotherapeut niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie paramedici:

Klachtencommissie Paramedici

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Nederlands Paramedisch Instituut

Postbus 1161

3800 BD Amersfoort

Tel: 033-4216189